Tarieven

In alle hectiek en emoties na een overlijden is het bijzonder lastig om het hoofd koel te houden. Het inkopen van een kist of het regelen van een uitvaart is dan ook geen dagelijkse kost voor u.
Voor mij wel en mijn werkwijze is altijd transparant en eerlijk. U betaalt voor mijn diensten een vast tarief. Voor dat tarief regel ik voor u het afscheid dat u in gedachten heeft.
Zaken als bijvoorbeeld een kist, de locatie en de catering koop ik voor u in. Zonder eigen belangen en altijd alleen in overleg met u.
Een uitvaartverzekering dekt vaak een groot deel van de kosten, overigens zonder dat u verplicht bent alle diensten bij uw verzekeraar af te nemen. We bespreken de voorwaarden en afspraken voorafgaand aan het afscheid en ik regel desgewenst de uitkering voor u.

Tarieven:

Mijn basistarief is € 1.975,-.  Daarvoor regel ik:

 • alles vanaf het melden van overlijden tot en met de uitvaart
 • de wettelijke formaliteiten
 • de laatste verzorging van de overledene (het inhuren van assistentie bereken ik los)
 • dagelijkse lichaamscontrole bij een thuisopbaring.
 • vastleggen van dag en tijdstip van de uitvaart
 • vastleggen en, indien nodig, vooraf bezoeken van de locatie voor de uitvaart
 • het maken van de rouwkaart, plaatsen van de advertentie (het printen en opmaken koop ik voor u in)
 • alle contacten met derden (steenhouwer, begraafplaatsmedewerker, gemeente, uitvaartcentrum enz.)
 • vastleggen van het rouwvervoer
 • de akte van overlijden
 • het vormgeven van de uitvaart
 • het opstellen draaiboek dag uitvaart
 • het begeleiden van de uitvaartplechtigheid
 • voorschottenservice
 • zorgdragen voor uitkering van de verzekeringspolis (in het geval die aanwezig is)

Ik koop zonder eigen belangen het volgende voor u in:

 • vervoer van de overledene
 • laatste verzorging
 • uitvaartkist
 • huurmateriaal thuisopbaring
 • opbaringskosten elders (bv. rouwcentrum)
 • kosten mortuarium
 • rouwkaarten
 • advertenties
 • condoleanceregister
 • crematie- of begrafeniskosten
 • huur van locatie
 • bloemen
 • consumpties
 • schrijven levensverhaal

 

Algemene Voorwaarden